ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου, διαμορφώνεται από μηνύματα που δέχεται από το περιβάλλον του, με την γενική και κοινωνική έννοια αλλά και από την επεξεργασία που κάνει ο ίδιος. Φιλτράροντας, έτσι όλα τα μηνύματα μέσα από την γνώση που ο ίδιος κατέχει, δημιουργεί έναν συναισθηματικό κόσμο, που είναι ανάλογος των γνώσεων του. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της διαμόρφωσης του, γίνεται από την επεξεργασία που κάνει ο ίδιος, οπότε έχει εξαιρετική σημασία να είναι κάτοχος γνώσεων, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην διαμόρφωση του. Σκεπτόμενος επομένως με αυτόν τον τρόπο, σφραγίζει την πορεία της εξέλιξης του με την δική του υπόσταση.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Οι ιδέες, αποτελούν στην ζωή την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο του ανθρώπου, αυτές διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την προσωπικότητα και την λογική. Θα μπορούσε κάποιος απλά να τις χωρίσει σε δυο κατηγορίες, σε αυτές που ωφελούν και σε αυτές που δεν ωφελούν. Ωφέλιμη είναι μια ιδέα, όταν στην πορεία της δημιουργεί μια αλληλένδετη σχέση, με τον άνθρωπο την φύση του τα δικαιώματα του και την ζωή του, και ανώφελη όταν τον βγάζει έξω από αυτήν την τροχιά. Όμως η τροχιά η κατεύθυνση της ιδέας, αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, γιατί αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο αληθινά δημιουργικό.


ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ελευθερία ως δικαίωμα εκ φύσεως στον άνθρωπο, γεμίζει την ζωή του με ερωτήματα. Γιατί να στερούμαι κάτι αφού το δικαιούμαι? Έκτος από δικαίωμα, λειτουργεί και σαν ρυθμιστής στη ζωή του, κανονίζοντας τις σχέσεις του με ότι τον περιτριγυρίζει. Η γνώση γύρω από αυτό το δικαίωμα, του δίνει την διανοητική δύναμη να ρυθμίζει αυτός την ζωή του. Κατανοώντας την ελευθερία εκ του φυσικού, χαίρεται την δική του ελευθερία πάντα.