ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ελευθερία ως δικαίωμα εκ φύσεως στον άνθρωπο, γεμίζει την ζωή του με ερωτήματα. Γιατί να στερούμαι κάτι αφού το δικαιούμαι? Έκτος από δικαίωμα, λειτουργεί και σαν ρυθμιστής στη ζωή του, κανονίζοντας τις σχέσεις του με ότι τον περιτριγυρίζει. Η γνώση γύρω από αυτό το δικαίωμα, του δίνει την διανοητική δύναμη να ρυθμίζει αυτός την ζωή του. Κατανοώντας την ελευθερία εκ του φυσικού, χαίρεται την δική του ελευθερία πάντα.