ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ελεύθερη βούληση αποτελεί κομμάτι της ανθρώπινης συνείδησης, και είναι το μέσο για την σωστή ανάπτυξη της λογικής. Καθώς όμως, επεξεργάζεται ο άνθρωπος τα μηνύματα σαν δέκτης χρησιμοποιώντας την διανόηση του, καταλήγει σε συμπεράσματα από τα όποια κάποια θεωρεί σωστά και τα καλλιεργεί στην συνείδηση του, και αλλά όχι και τα απορρίπτει. Στην όλη διαδικασία, καθοριστικός είναι ο ρόλος της γνώσης που κατέχει ο άνθρωπος για την ελεύθερη βούληση. Όμως ο ρόλος της ελεύθερης βούλησης στην ανάπτυξη της λογικής, συμβάλει όταν η διάνοια είναι απαλλαγμένη, από ιδέες κάποιας μορφής ελέγχου, γιατί οι ιδέες αυτές εμποδίζουν τον άνθρωπο να δει καθαρά την ουσία των πραγμάτων.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ φύσεως, παίζει καθοριστικό ρολό στην ανάπτυξη της ανθρώπινης συνείδησης. Όταν κατανόηση κάποιος τα δικαιώματα του εκ φύσεως, αντιλαμβάνεται τότε ότι έχει βρει το θεμέλιο, το όποιο δεν αλλοιώνεται μέσα στο χρόνο, και το όποιο μπορεί να εμπιστευτεί και να κτίσει το μέλλον του. Ότι κτίζεται με βάση την πραγματική φύση του ανθρώπου, και με διαχρονικότητα σκέψης, αυτό αποτελεί πραγματικό θεμέλιο λίθο στην ζωή του.