ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ανασφάλεια προέρχεται κυρίως από σκέψεις οι οποίες αφορούν περισσότερο το υλικό μέρος της σκέψης και όχι το διανοητικό. ΟΙ ιδέες οι οποίες αναμιγνύονται με την ύλη χωρίς να έχουν διανοητική και διαχρονική σταθερότητα αδυνατούν να την ελέγχουν…. Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Στην πορεία της ζωής του ο άνθρωπος, αναγκάζεται να αναπτύξει την λογική του μέσα από καταστάσεις που βιώνει ο ίδιος, αλλά και μέσα από την γνώση που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη της λογικής, αποτελεί αναπόσπαστο… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο τρόπος διανόησης και το συναίσθημα, εμφανίζουν την γνώση που έχει ο άνθρωπος, μέσα στην πορεία της ζωής του. Κάθε σκέψη η ιδέα που παράγεται από την διάνοια, φανερώνει μια κατάσταση, αυτή υλοποιείται πρώτα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η διανοητική έκφραση αποτελεί ωριμότητα, και πηγάζει μέσα από ιδέες που στερεώνουν την ανθρώπινη σκέψη στην πορεία της.Μια από αυτές τις ιδέες είναι η ανιδιοτελής σκέψη και έκφραση, η όποια έχει ευγενή κίνητρα σε ότι αφορά τον άνθρωπο,… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης, βασίζεται στην σχέση που έχει ο άνθρωπος με την φύση του, αλλά και στον τρόπο που χρησιμοποιεί κάθε μέσο που διαθέτει για να επικοινωνεί με ότι συνδέετε. Το κυριότερο μέσο που διαθέτει ο… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η παρουσίαση των ιδεών και η υλοποίηση τους δημιουργεί αλληλεπιδράσεις και ανάλογα από το πού προέρχονται και τη κατεύθυνση υποστηρίζουν επιδρούν και αναλόγως. Η ιδέα που περιέχει μέσα της ανιδιοτελή κίνητρα επιδρά και είναι θετική σε κάθε έκφραση… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η επανάληψη του ίδιου λάθους οφείλεται στη στασιμότητα του τρόπου σκέψης. Ο τρόπος σκέψης όταν δεν είναι συνυφασμένος με ιδέες που είναι εξελισσόμενες στην πορεία του χρόνου περιέρχεται σε στασιμότητα. Τo αποτέλεσμα τότε είναι να λειτουργεί συνεχώς στην… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η αντίληψη παίζει καθοριστικό ρολό στην ανάπτυξη και βελτίωση της σκέψης. Γιατί συμβάλει στην ποιότητα των ιδεών όπου υιοθετούνται από την διάνοια σαν τρόπος σκέψης στη ζωή. Επομένως ,χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ιδέες… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο αλτρουισμός ως πηγαία λογική, από την σχέση του ανθρώπου με την φύση και τα δικαιώματα του από αυτή, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της εξέλιξης στην ανθρώπινη συνείδηση, προς δημιουργικές κατευθύνσεις στην ζωή. Καλλιεργημένη η λογική αυτή, θεμελιώνει την σχέση… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία:

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο χρόνος που χρειάζεται για να αλλάξει κάποιος ιδέες στον τρόπο που σκέπτεται εξαρτάται από το πότε θα κατανοήσει την ιδέα και όχι από κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια. Καθοριστικός επίσης είναι ρόλος των γνώσεων που διαθέτει ο άνθρωπος… Ανάγνωση του υπολοίπου

Βαθμολογία: