ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Τα ένστικτα αποτελούν την κινητήριο δύναμη του οργανισμού, χωρίς την συντήρηση και τον εξευγενισμό τους διαστρεβλώνονται. Οπότε, μετά στρέφονται εναντίον της συνείδησης που δεν τα αφήνει να λειτουργήσουν φυσικά. Ως δύναμη του οργανισμού σε συνδυασμό με τη σκέψη της διάνοιας, δυναμώνουν το είναι του ανθρώπου σε κάθε όψη της ζωής. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να στέκεται δυναμικά στο χώρο που ζει, και επίσης έχει τα μέσα να το καταφέρνει, εστιάζοντας απλώς στην φύση του.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο τρόπος λειτουργίας της διάνοιας και η λογική ταυτίζονται από την φύση τους, δημιουργώντας στην συνείδηση του ανθρώπου μια διαχρονική σκέψη. Η διαχρονική σκέψη έχει σαν αποτέλεσμα να εξασφαλίζει την γνώση στον άνθρωπο, ανοίγοντας τον δρόμο σε ότι τον αφορά πνευματικά και υλικά. Μέσα από τις ιδέες και την επεξεργασία που κάνει ο ίδιος, μπορεί να αναπτύξει την λογική του και την προσωπικότητα του, προσφέροντας στον εαυτό του και στον συνάνθρωπο. Αυτή η επεξεργασία γίνεται, όταν κατανόηση ο άνθρωπος τι είδους σχέση έχει η ιδέα με την πορεία της ζωή του. Το συμπέρασμα το όποιο θα προκύψει τότε, θα φανερώνει κατά ποσό είναι αληθινή και ωφελεί η ιδέα αυτή.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο εγωισμός και η χρήση του, στρέφει την κατεύθυνση της σκέψης, από το ουσιαστικό μέρος της συνείδησης προς την ύλη. Ως συναίσθημα δεν έχει να προσφέρει κάτι το αξιόλογο, ως λειτουργία στην ζωή αποξενώνει τον άνθρωπο από τα φυσικά του δικαιώματα ,και σαν ιδέα τον απομακρύνει από την πραγματική του φύση. Με την απομάκρυνση από την Φύση, κρύβεται κάθε πραγματικό θεμέλιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, για να κτίσει την πραγματική του εικόνα στον εσωτερικό του κόσμο. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πορείας συνειδητά η ασυνείδητα, προϋποθέτει δοκιμασίες στην ζωή του. Η αποξένωση από τα φυσικά του δικαιώματα μπερδεύει τις επιθυμίες και τις αναζητήσεις του, εμποδίζοντας τον να αποκτήσει την πραγματική γνώση. Δηλαδή το συναίσθημα που προσφέρει ο εγωισμός, έχει σχέση με το υλικό και προσωπικό εγώ του ανθρωπου. Το συναίσθημα όμως, που περιστρέφεται γύρω από το προσωπικό εγώ χωρίς να επιτρέπει την επικοινωνία δημιουργεί αρνητισμό. Η απόφαση να αλλάξει κάποιος τον τρόπο σκέψης και μονό δημιουργεί ριζική μεταστροφή, συμπληρώνοντας έτσι τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην σχέση του με την φύση και τον εγώ του.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Συμπεράσματα για την γνώση μπορεί να εμπιστευτεί ο άνθρωπος, όταν αυτά καταλήγουν σε μια λογική που έχει σχέση με την φύση του, τα δικαιώματα του, και εφαρμόζεται στην ζωή του. Διαφορετικά μπορεί να είναι πλάνη, και το μονό αποτέλεσμα αυτής είναι να αποφεύγει ο άνθρωπος την γνώση, από την όποια θα μπορούσε να διδαχτεί πολλά. Μπορεί όμως ο ίδιος να κάνει την εκτίμηση αυτή σε ότι τον ενδιαφέρει, και να βγάζει τα συμπεράσματα του, χρησιμοποιώντας όμως στην διάνοια τον φυσικό τρόπο λειτουργίας της. Την αιτιολόγηση, όπου αποτελεί και το μέσο που μπορεί να τον οδηγήσει στην αληθινή γνώση.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η αυτοπεποίθηση, παίζει πρωτεύων ρόλο στην ψυχολογία του ανθρώπου. Κερδίζεται από το ενδιαφέρον του προς την πραγματική του φύση, τότε μόνο μπορεί να την διατηρεί μόνιμα σε καλή κατάσταση και να χαίρεται την δύναμη που πηγάζει. Με την λογική αυτή μπορεί να την καλλιεργεί συνεχώς στη ζωή, αυτό το δικαίωμα του το δίνει η φύση μέσα από τον νομό της εξέλιξης ο οποίος αποτελεί κομμάτι της συνειδήσεως του. Κάθε τι που απορρέει μέσα από την φύση αποτελεί πραγματικό θεμέλιο, στο οποίο μπορεί να στηρίζεται η ανθρώπινη σκέψη και να καρποφορεί συνεχώς.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ότι αιτιολογείται είναι διανοητικό, ότι δεν αιτιολογείται είναι απλώς κάποιας μορφής δικαιολογία. Στην ανθρώπινη διάνοια, το ζητούμενο είναι να γνωρίσουμε το σωστό τρόπο λειτουργίας της , ο όποιος έχει σχέση με τη λειτουργία της ανθρώπινης φύσης. Η αιτία π.χ. είναι δημιουργική αρχή και ρυθμιστής στην ζωή , αμέσως επομένη σκέψη της διάνοιας επί της ιδέας αυτής, φανερώνει την κίνηση στην ανθρώπινη ζωή. Τώρα βλέποντας την αιτιολογία και την δικαιολογία σαν δυο δοχεία στον ανθρώπινο νου στα όποια εναποθέτονται σκεψεις, δημιουργείται η αντίληψη ότι είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Οπότε, αλλιώς διαμορφώνουν τον ανθρώπινο νου οι δικαιολογίες και αλλιώς οι αιτιολογίες, λόγου ότι το κίνητρο είναι διαφορετικό. Όμως, συνεχόμενη προσκόλληση στη δικαιολογία δημιουργεί παραμονή της σκέψης στις ίδιες ιδέες, ενώ στην αιτιολογία σωστή διατριβή της διάνοιας ευρύτητα αντίληψης και βαθύτητα του πνεύματος. Καθοριστικός φαίνεται ο ρόλος των σκέψεων αυτών, γιατί συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Βλέποντας τώρα ένα δοχείο στον ανθρωπινό νου το oποιο γεμίζει με δικαιολογίες και αιτιολογίες, φαίνεται ότι συνθέτει την σκέψη της διάνοιας, της oποιας ανάλογα με το που είναι προσκολλημένη και πόσο, διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τον τρόπο σκέψης όμως της διάνοιας μπορεί κάθε άνθρωπος να τον δουλέψει, και ανάλογα τις σκέψεις που θα κάνει θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Θέση και όχι φύση, αποτελεί ο φόβος στον τρόπο σκέψης της διάνοιας. Αδυναμία ταύτισης της διάνοιας, με την φύση του ανθρώπου [ανθρώπινα δικαιώματα] δημιουργεί κενά, ταυτισμένη ανακαλύπτει ότι βρίσκεται πίσω από κάθε κατάσταση. Ότι είναι θέση είναι περιορισμένο ότι είναι από την φύση διαθέτει ευρύτητα και λογική. Η σωστή λειτουργία της διανοίας περιορίζει το φόβο τόσο ώστε να κινείται ελευθέρα σε ότι εξετάζει, διαφορετικά ο φόβος κυριαρχεί απορροφώντας το ενδιαφέρον που έχει ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση στην ζωή του.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Δεν υπάρχει κάτι που να είναι πιο πολύτιμο, από αυτό που έχει ο άνθρωπος από τη φύση του και ονομάζεται διάνοια. Βλέποντας απλά και φυσικά ,η διάνοια είναι το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, και να μεγαλουργήσει σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής του. Αυτή η δύναμη είναι ανυπολόγιστης αξίας, αρκεί να ρίξει κάποιος μια μάτια γύρω του και να δει τι υπάρχει, και μετά να αναρωτηθεί τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει, θα αντιληφθεί τότε, ότι η σκέψη της διάνοιας βρίσκεται παρούσα συνεχώς σε όλα. Βλέποντας ότι έχει δημιουργηθεί στη φύση και υπακούει σε αυτήν, η εξέλιξη του είναι άπειρη. Η δύναμη της διάνοιας μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από αδιέξοδα, αλλά και να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει τα όνειρα του. Αρκεί μόνο η γνώση του να επαρκεί, έτσι ώστε να καλλιεργεί τα δικαιώματα του από την φύση. Τότε πραγματικά αποκτά φυσική δύναμη να επιτύχει το στόχο του.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο άνθρωπος έχει στην ιστορία του, το πέρασμα μεγάλων ανθρώπων της φιλοσοφίας, που με την γνώση τους βοήθησαν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν συστήματα για το καταμερισμό του πλούτου. Άσχετα, αν ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την γνώση αυτή για λογαριασμό τους. Αυτή η γνώση, βοηθά τον άνθρωπο να βγει από αδιέξοδα γράφοντας στην συνείδηση του μια ωριμότερη λογική. Ακόμη, βοηθά και αυτούς που την παραβλέπουν. Η γνώση αυτή συντρέχει τον άνθρωπο, τον βοηθά συνεχώς να αναγνωρίζει τα λάθη του και να τα διορθώνει, και είναι αυτή την οποία έχει διδαχτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέσα από την ύπαρξη του στην ζωή. Στην ανθρώπινη ιστορία υπάρχει πλούτος πνευματικός, ο οποίος δεν φαίνεται αν δεν ενδιαφερθεί κάποιος να ψάξει στην ζωή του. Χωρίς την γνώση όμως, γίνεται θύμα των καταστάσεων, καθυστερεί η εξέλιξη του, και φορτώνεται ακόμη και λάθη άλλων στην πορεία της ζωής του. Η καλλιέργεια και κυρίως η διανοητική, γνωρίζοντας ιδέες που διευρύνουν τον ορίζοντα της συνείδησης είναι απαραίτητη, τελικά όμως ο ίδιος έχει την επιλογή να αποφασίσει.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η σκέψη είναι συνέπεια κάθε μορφής που εμφανίζεται στη ζωή, και η διάνοια το όργανο που μπορεί να ξετυλίξει αυτήν την θεωρία. Η σκέψη φαίνεται σε καθετί όταν αυτό εμφανίζεται στη ζωή, όμως βλέποντας την σκέψη ως θετική, κατανοεί κάποιος πόσο μεγάλη σημασία έχει. Θετική επομένως, είναι η σκέψη η οποία βοηθά στην ανάπτυξη της διάνοιας και την καλλιέργεια της προσωπικότητας. Ως λόγος συνίσταται για τον άνθρωπο, εφόσον όμως καλλιεργηθεί στην συνείδηση του τον βοηθά να διαμορφώνει την ζωή του, ενώ παράλληλα του δίνει την δύναμη να διαμορφώνει και στο περιβάλλον του.