ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου, διαμορφώνεται από μηνύματα που δέχεται από το περιβάλλον του, με την γενική και κοινωνική έννοια αλλά και από την επεξεργασία που κάνει ο ίδιος. Φιλτράροντας, έτσι όλα τα μηνύματα μέσα από την γνώση που ο ίδιος κατέχει, δημιουργεί έναν συναισθηματικό κόσμο, που είναι ανάλογος των γνώσεων του. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της διαμόρφωσης του, γίνεται από την επεξεργασία που κάνει ο ίδιος, οπότε έχει εξαιρετική σημασία να είναι κάτοχος γνώσεων, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην διαμόρφωση του. Σκεπτόμενος επομένως με αυτόν τον τρόπο, σφραγίζει την πορεία της εξέλιξης του με την δική του υπόσταση.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Οι ιδέες, αποτελούν στην ζωή την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο του ανθρώπου, αυτές διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την προσωπικότητα και την λογική. Θα μπορούσε κάποιος απλά να τις χωρίσει σε δυο κατηγορίες, σε αυτές που ωφελούν και σε αυτές που δεν ωφελούν. Ωφέλιμη είναι μια ιδέα, όταν στην πορεία της δημιουργεί μια αλληλένδετη σχέση, με τον άνθρωπο την φύση του τα δικαιώματα του και την ζωή του, και ανώφελη όταν τον βγάζει έξω από αυτήν την τροχιά. Όμως η τροχιά η κατεύθυνση της ιδέας, αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, γιατί αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο αληθινά δημιουργικό.


ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ελευθερία ως δικαίωμα εκ φύσεως στον άνθρωπο, γεμίζει την ζωή του με ερωτήματα. Γιατί να στερούμαι κάτι αφού το δικαιούμαι? Έκτος από δικαίωμα, λειτουργεί και σαν ρυθμιστής στη ζωή του, κανονίζοντας τις σχέσεις του με ότι τον περιτριγυρίζει. Η γνώση γύρω από αυτό το δικαίωμα, του δίνει την διανοητική δύναμη να ρυθμίζει αυτός την ζωή του. Κατανοώντας την ελευθερία εκ του φυσικού, χαίρεται την δική του ελευθερία πάντα.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η βούληση κυρίαρχο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο όταν την χρησιμοποιεί σωστά, τον έλεγχο στην ζωή του. Αναλόγως τη γνώση που διαθέτει ο άνθρωπος, έχει και την ανάλογη βούληση. Σαν μέρος της συνειδήσεως, καλλιεργείται με τη γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σημαντικό να είναι καλλιεργημένη γιατί δίνει την δύναμη στον άνθρωπο, να επιβιώνει στη ζωή του, κάτω από δύσκολες συνθήκες με ομαλό τρόπο.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η θετική σκέψη είναι αποτέλεσμα καλλιεργημένης διάνοιας, έτσι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος έχει την δύναμη να διαθέτει εσωτερική ομορφιά, αλλά και μια ζωή γεμάτη από εξαιρετικά ανθρώπινα συναισθήματα. Ο άνθρωπος, μπορεί να έχει σχεδόν τα πάντα γύρω του και να νιώθει μόνος , μπορεί όμως να μην έχει σχεδόν τίποτα, και να νιώθει γεμάτος. Σε αυτές τις σκέψεις αν δει κάποιος την μέση οδό και την κατεύθυνση, αντιλαμβάνεται τότε ποσό δημιουργική είναι η σκέψη για την απόκτηση προσωπικών αγαθών . Αγαθά τα όποια μένουν, και αγαθά τα όποια φεύγουν, εξαρτώνται πάντοτε από την κατεύθυνση που δίνει ο άνθρωπος στην σκέψη του.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η εμπειρία είναι γνώση στη ζωή του ανθρώπου, κατά συνέπεια η ιδέα και η τριβή της με τη ζωή, συμβάλλουν στη γνώση που αποκτά ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο όμως, εμπειρία και ιδέα πλάθουν το επόμενο βήμα, οπότε τα βήματα του ανθρώπου είναι τέτοια, ώστε τον βοηθούν προς την απόκτηση περισσότερων γνώσεων. Επομένως η τριβή της ιδέας στη ζωή και η απόκτηση εμπειριών, αυξάνουν το πεδίο πρόσβασης προς τη γνώση. Συνεπώς οι ιδέες που έχουν διαχρονική άξια ωφελούν πάντα, γιατί συνδέουν τον άνθρωπο με τη ζωή κατά φυσικό τρόπο.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Oι ιδέες και η κατανόηση τους, αποτελούν κτήμα κάθε ανθρώπινης συνείδησης. Ακόμη και όταν μοιράζονται συνεχίζουν πάλι να μένουν κτήμα μας ,όμως είναι δυνατόν λόγου του μοιράσματος, να γίνονται κτήμα και των άλλων ανθρώπων. Η πρόσφορα αυτή διακρίνει τον άνθρωπο και τις δυνατότητες του, αλλά και την ευρύτητα της συνειδήσεως του. Πηγή αυτών των ιδεών είναι η διαχρονική αντίληψη και λογική, την οποία γνωρίζοντας ο άνθρωπος μπορεί να αποκομίζει ιδέες ,να τις υιοθετεί ως δίκες του και να τις μοιράζεται με άλλες συνειδήσεις χωρίς αυτές να χάνουν την άξια τους.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η επιλογή και η εφαρμογή της, διακρίνει τον άνθρωπο στο βουλητικό του. Ανάλογα με την γνώση που εφαρμόζεται, επηρεάζει την ζωή του θετικά η αρνητικά. Καλές η άσχημες εμπειρίες, δεν παύουν να αποτελούν σταθμό για περισσότερη γνώση. Η επιλογή σαν δικαίωμα αναδυόμενο από την ανθρώπινη ελευθερία, ανοίγει τους ορίζοντες προς την δημιουργική κατεύθυνση της ζωής. Επιλογή και εμπειρία συνθέτουν το προφίλ της προσωπικότητας.